Protest mot IP-blockering

Spelvärlden online och den fysiska är i omreglering och Sverige är på väg bort från det rådande statliga spelmonopolet till att övergå till en spelmarknad dominerad av spellicenser för de som vill bedriva spel – men utredningen har stött på ett hinder. Hur ska man stänga ute de aktörer som inte lyckas få en licens? Förslaget som föreslås är att sätta upp IP-blockering vilket innebär att internetleverantörerna spärrar vissa IP-adresser så besökare inte når dem. Något som teleoperatörerna protesterar mot.

WWWSpelmarknaden växer och allt fler casinoverksamheter finns på nätet, men det finns ett problem med detta. Spel som inte tillhandahålls av staten är i realiteten olagligt då det råder statligt spelmonopol i Sverige. Något som innebär att de casinon som till exempel sajten http://www.casinobonus.se tipsar om och recenserar för att spelare ska hitta ett onlinecasino som passar deras smak, i majoritet inte har sin bas i Sverige även om det är svenska aktörer som står bakom sajterna. Men detta är på väg att ändras då regeringen tillsatt en utredning för att omreglera spelmarknaden i landet från monopol till licenssystem. Detta efter att Sverige mottagit massiv kritik mot monopolet från EU och har flertalet gånger varit i riskzonen att dras inför EU-domstolen, något som man hotades av senast 2014 då EU kom fram till att spelmonopolet bryter mot EU-rätten, något som bland annat Expressen rapporterade om. Med bakgrund av detta och i syfte att öppna upp spelmarknaden för fler aktörer har regeringen därför tillsatt en utredning av spellicenser i syfte att lägga fram en plan för hur detta skulle kunna implementeras på ett effektivt sätt och också hur man ska stänga de aktörer ute från marknaden som inte lyckas erhålla en licens – och det förslaget är att införa tvingande IP-filtrering av internet. Men det anser teleoperatörerna är fel väg att gå och har nyligen i ett gemensamt möte med utredaren lagt fram sina protester. Till IDG säger Bahnhofs vd Jon Karlung, som gått till hårdast angrepp, att han ser det som en seger att teleoperatörerna trots sin konkurrens sinsemellan gemensamt visat sin ståndpunkt gällande IP-blockeringen för att tillsammans fortsätta värna om ett öppet och fritt internet. Men om protesten gett effekt är än svårt att säga då utredaren inte behöver lämna sin utredning färdigställd förrän i mars nästa år.