Känslorna påverkar i poker

Poker är inte bara ett psykologiskt spel, det är också i hög grad socialt. Detta innebär att våra sociala relationer, och vårt psyke, både påverkar och påverkas av hur det går för oss när vi spelar.

Negativa känslor, som vrede, har en negativ effekt på förmågan att utföra matematiska beräkningar av den typ som är nödvändiga i poker. Många olika händelser kan utlösa dessa känslor. Det kan t.ex. röra sig om en förlust mot en spelare som upplevs som sämre, om vi nu ska hålla oss kvar vid pokerbordet. Men det kan naturligtvis även vara faktorer som inte har med poker att göra som får återverkningar på en persons spelande.

Den största känslomässiga effekten orsakas av vinster och förluster. Att förlora leder ofta till fler förluster. Eftersom ingen kommer undan förlusterna helt och hållet i poker är förmågan att avbryta i tid en av de viktigaste för den som inte vill förlora för mycket på sitt spelande, det som brukar kallas bankroll management. Men de negativa känslorna kan också, som redan nämnts, komma från annat håll.

Att tilta

En bra pokerspelare bör till exempel kunna stå emot pikar från sina motspelare. Det låter som sunt förnuft, och det har också bevisats genom forskning. Alla som spelar poker har hört talas om att tilta, men det är först på senare år som även forskare har börjat intressera sig för fenomenet. En viktig slutsats är att skickliga pokerspelare inte bara är bättre på att bryta i tid, de är också bättre på att snabbt komma tillbaka. Faktum är att detta har studerats av tre finländska forskare.

Den som är upprörd agerar inte rationellt, det vet de flesta sedan länge. Detta kan tydligt observeras i poker, där det gäller att hela tiden hålla huvudet kallt för att kunna utföra de beräkningar som krävs för att kunna spela framgångsrikt. Ju mer orättvisa man upplever sina förluster, desto mer upprörd kommer man att bli, och ju mer upprörd man blir, desto mer kommer man att förlora. Att bryta när man börjar tilta är ett råd som vi alla har hört, men nu finns det alltså en vetenskaplig uppbackning.

För den som vill läsa mer i ämnet, och också läsa andra artiklar om forskningen inom detta och närliggande områden, rekommenderas tidskriften Journal of Gambling Studies, som man hittar på http://link.springer.com/journal/10899.